فراخوان برای آکسیون ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهجو

from Coasts in Solidarity

هیچ انسانی هرگز غیرقانونی نیست. مرزهایتان را باز کنید! چشمهایتان را باز کنید!

فراخوان برای آکسیون ۲۰ یونی ۲۰۲۰ـ روز جهانی پناهجو ؛در منطقه خود فعال باشید !

Audiofile call out Persian (Farsi): https://archive.org/details/call-out-farsi-coast-in-solidarity

کرونا مانع دیدار نزدیک ما باهم می شودـ لذا ما مجبوریم جداگانه و هر کسی در محل خود فعالیت کنیم. با شرکت خود در آکسیون و همبستگی بین المللی نشان دهید که مبارزه علیه سیاست راسیستی مرزها ادامه دارد.

سال 2020 بهتر از همیشه نشان داده است که در دنیای امروز ، حقوق برابر برای همه مردم هنوز یک هدف دوردست است. شرایط مهاجران در بیشتر مناطق اروپا و جهان شرم آور است. اردوگاه های موجود در مرزهای بیرونی اروپا شلوغ است. اردوگاه های داخلی کشورهای اروپایی همچنان وجود دارد. بسیاری از مهاجران هنوز هیچ مدرک شناسایی ندارند و در خیابان ها زندگی می کنند.

حتی در این مواقع ، دولت ها حقوق پناهندگان و مهاجران را نادیده می گیرند. در بسیاری از مناطق ، این گروه های همبسته و متحد ، سازمان های غیردولتی ، شهروندان مسوول و آگاه و خود مهاجران بودند که سعی در کاهش تهدیدات همه گیرانه داشتند.

ما می خواهیم توجه خود را به وضعیت مهاجران جلب کنیم ، چشم عموم مردم را باز کنیم و خواستار همبستگی عملی باشیم. بیایید وضعیت فعلی را تمام کنیم. این مبتنی بر قوانین و تصمیمات سیاسی است که می تواند و باید فوراً تغییر کند.

ما همه را به آکسیون 20 ژوئن – روز جهانی پناهچویان فرامی خوانیم.!

ما چه کسی هستیم
ما فعالان ضد نژادپرستی از کشورهای مختلف اروپایی هستیم. که پروژه ی*در همبستگی با ساحلها* را شروع کرده ایم .هدف اصلی ما در این تابستان نشان دادن و حمایت از مبارزات مهاجران در امتداد مرز بسته انگلیس در کانال *ارملک* و دریای شمال بود. ما گردهمایی و میتینگ هایی را در بندرها برنامه ریزی کردیم ، می‌خواستیم با نشر و پخش ایده‌های همبستگی و با استفاده از کشتی بادبانی لویز*توجه عموم مردم را به این مسیله بیشتر کنیم.. ما به دلایلی که برای همه ما روشن است در وضعیت کنونی این برنامه را کنسل کردیم.. با این حال ، از آنجا که شرایط مهاجران بهتر نشده است ، ما می‌خواهیم به طرق دیگر توجه عموم مردم را به این مسیله بیشتر جلب کرده و فشار عمومی را برای تغییر سیاستهای پناهندگی و بهتر شدن اوضاع مهاجران ایجاد کنیم.

پیشنهاد آکسیون ما
ما به یک آکسیون عمومی آلترناتیو فکر کرده ایم: همه جا اعلامیه هایی بشکل قایق های کاغذی با پیام های کوتاه درست می کنیم (به عنوان مثال: “مرزهای خود را باز کنید ، چشمان خود را باز کنید!” ، “فرار و پناهجویی جرم نیست!”). هر کس می تواند آنها را کوچک یا بزرگ ، رنگی یا ساده درست کرده و در معابر عمومی ، اتوبوس ها ، قطارها ، مغازه ها و پارک ها پخش کند.
فرم قایقها را خود طراحی کرده و یا فرمهایی را از وب سایت پرینت گرفته و با گفته‌ها و نوشته های پناهندگان می توانید در کاغذی که با آن قایق درست می‌کنید نوشته و طراحی کنید.ا این قایقها، صدا و خواسته های پناهجویانی که تاکنون نادیده گرفته شده‌اند است تا با این آکسیون صدای آنان را به گوش همه مردم برسانیم…
همچنین فایلهای صوتی از صدا و گزارش های ضبط شده از مهاجران از طریق اینترنت در دسترس عموم برای دانلود قرار خواهد گرفت تا این پیامها را بطور علنی از بالکن یا دوچرخه ، در اتوبوس و قطار یا در جای دیگر – با تلفن همراه و بلندگو پخش کنید..
خوشحال می شویم که ایده های خلاق خود را برایمان بفرستید و خلاقیتها و خواسته های خود را در تماس با ما تلفیق کنید..
از اقدامات و خواسته های خود از طریق توییتر #coastsinsolidarity عکس ارسال کنید

برای حق ماندن و آزادی حرکت! دپورت را متوقف کنید – یک بار و برای همیشه!

شرایط شایسته زندگی و تأمین اجتماعی و پزشکی برای همه! همه اردوگاه های پناهندگی را ببندید – اکنون و برای همیشه!

همه باهم شهرها و شبکه های همبستگی بسازیم! بیایید همگی با هم اساس جامعه را تغییر دهیم